Objektif bir şekilde dinler.
Etkilenme düzeyini anlamaya çalışır.
Doğru birimlere yönlendirir ve süreç hakkında bilgilendirir.
Mahremiyete saygı gösterir.
Öğrendiklerini gizli tutar, öğrencinin izni olmadığı sürece kimseyle paylaşmaz.

  • Bu gibi durumlarda kanıtların korunması ve kişinin can güvenliği önemlidir. Hızlı müdahalenin yapılmadığı durumlarda başvuran kişinin can güvenliği, hak ve hürriyetlerinin korunmasının tehlikeye girmesi, tekrar gerçekleşebilecek olan cinsel taciz ve saldırının önlenememesi ve eylemin delillerinin kaybolması ihtimalleri ortaya çıkabilir.
  • Kişinin bilgilenmek ve psikolojik danışmanlık almak amacı ile birimimize başvurması bir şikayette bulunduğu anlamına gelmez. Kişi maruz kaldığı cinsel taciz veya saldırı davranışına karşı neler yapabileceği konusunda bilgilendirilir ve kendisi istemediği sürece durum kimse ile paylaşılmaz, gizlilik ilkesi çerçevesince saklı tutulur.
  • Başvuru yapılması halinde hukuki işlem başlatılması zorunluluğu yoktur. Birimimiz olayın somut özelliklerini dinledikten sonra başvuran kişiyi seçenekleri hakkında bilgilendirir ve doğru birimlere yönlendirir. Başvuran kişi, hukuki işlem başlatıp başlatmama konusunda yapılan bu bilgilendirme üzerine kendisi karar verir. Ancak bedensel temas kurularak vücut dokunulmazlığının ihlal edildiği cinsel saldırının bazı ağırlaşmış biçimlerinde (örn: suçun silah ile ya da birden fazla kişi tarafından işlenmesi, tecavüz, vb.) bu suçun işlendiğini öğrenen üniversite yetkilisi durumu adliyeye bildirmek ile yükümlüdür.