Atölyeler ve Grup Çalışmaları

Atölyeler ve grup Çalışmalarının temaları yaşanılan bazı ortak konular üzerinden belirlenir. Bu çalışmalar benzer alanda yaşayan zorlukları diğer öğrencilerle birlikte aşma fırsatı sağlar. Diğer sosyal ortamlardan farklı olarak atölyeler ve grup çalışmalarında kişinin kendisini en iyi şekilde ifade edebilmesi için güvenli bir çerçeve sağlandığından emin olunmaktadır. Bu güvenli çerçeve içinde, kişilerin kendini ifade edebilmesi, diğerlerinin farklılığına ve bireyselliğine saygı duyabilmesi, başkalarının fikirlerinden ve deneyimlerinden faydalanabilmesi, farklı bakış açılarını keşfetmesi ve içinde bulunduğu durumda olanaklarını keşfetmesi mümkün olur.

Seminerler

Ekibimiz tarafından organize edilen seminerler kişilerin sıklıkla yaşadıkları ortak durumlar ve çözüm yolları hakkında bilgi aktarmayı hedefleyen çalışmalardır. Bu seminerlerde farklı konular üzerinden ilerlenerek kişilerin ihtiyaç duyabilecekleri becerileri desteklemek hem kişisel hem de toplumsal alanlarda alanında uzman olan kişiler ile iletişime geçmelerine alan açılarak farkındalıklarını arttırmak amaçlanmaktadır. Seminerler ekibimizde bulunan ya da üniversite dışından davet edilen uzmanlar tarafından aktarılmaktadır.

Broşürler

Broşürler, kişilerin hakkında daha fazla şey öğrenmek istediği ortak konular üzerinde durularak hazırlanmış pratik bilgi ve beceriler sunan yazılardır.

Broşürlere ulaşmak için tıklayınız.

KURESNews

KURESNews düzenli olarak paylaşmak üzere hazırlanan, günlük hayatta kullanılmak için faydalı bilgi ve beceriler sunan yazılardır. Yazılar her ay farklı bir psikolojik konu üzerine odaklanarak kişileri pratik bilgiler ile desteklemeyi amaçlamaktadır.

KURESNews metinlerine ulaşmak için tıklayınız.

Videolar

Videolar, kişilerin sıklıkla yaşadıkları ortak durumlar ve çözüm yolları hakkında bilgi aktarmayı hedefleyen bilgilendirici çalışmalardır. Videolar farklı konular üzerinden kişilerin ihtiyaç duyabilecekleri becerileri desteklemek ve farkındalıklarını arttırmayı hedeflemektedir. Videolar ekibimizde bulunan ya da üniversite dışından davet edilen uzmanlar tarafından çekilmektedir.

Videolara ulaşmak için tıklayınız.